Zonnepark

Zonnepark De Griene Greide

Bedrijven, overheden en particulieren; iedereen denkt na over de plaatsing van zonnepanelen op zijn kantoor, bedrijfshal, school, zwembad of huis. In Garyp pakken ze het grootschalig aan. Daar bevindt zich het grootste zonnepark van het Friese vasteland. Maar liefst 27.000 panelen op 6 hectare grond. Het zonnepark levert 6 miljoen kWh’s: genoeg om 1800 huizen van duurzame stroom te voorzien.

Het park is een initiatief van de inwoners van Garyp en in beheer van Enerzjy Koöperaasje Garyp (EKG). De zonnepanelen zijn geplaatst op de grofvuilstort bij de hoek van de Easterein en de weg Burgum-Nijega. Vanuit de omgeving is er weinig van te zien want het park is omgeven met bomen.

Wat betekent het zonnepark voor Garyp?

Het park betekent voor Garyp heel veel:

1. Mienskipsgevoel, en het is van de cooperatie zelf, van en voor de dorpsgemeenschap! Dat is iets om trots op te zijn.

2. Circulair op en top: productie en gebruik in dezelfde regio.

3. Er is structurele werkgelegenheid ontstaan. Bij de bouw is gebruik gemaakt van plaatselijke en regionale aannemers. Onderhoud door medewerkers uit omgeving via ‘Niemand aan de Zijlijn’. Bij excursies maakt de EKG gebruik van catering etc. uit eigen dorp.

4. Goed voor Middenstand in verband met alle activiteiten rond het zonnepark en de EKG met alle projecten.

5. Positieve opbrengsten vloeien terug naar de dorpsgemeenschap via het Mienskipsfûns Garyp.

Gariperstroom

De geproduceerde stroom, afkomstig van de Griene Greide, is uniek en heet ‘Gariperstroom’. Het is primair bedoeld voor eigen leden/klanten van de EKG in Garyp en directe omgeving. Door lid te worden van de EKG, dat is aangesloten bij Energie VanOns, kun je deze donkergroene stroom krijgen. Het voordeel is dat er door de productie in eigen beheer een korting op de stroomtarieven wordt verleend. Daarnaast worden de opbrengsten in lokale plannen geïnvesteerd. Zoals het project Aardgasvrij Garyp. De EKG werkt samen met de Vereniging van Dorpsbelangen Garyp, de Ondernemersvereniging OVG en de gemeente Tytsjerksteradiel, aan de pilot “Proeftuin Aardgasvrij Garyp”. Doelstelling van het project is om Garyp binnen een aantal jaren aardgasvrij te maken.

Productie in kWh

 2017201820192020202120222023
januari1.378,20094.171,60096.772,00085.235,000111.488,00099.567,00097.721,000
februari169.662,000298.103,000170.358,000238.988,000222.031,000233.471,000
maart448.623,200499.719,000585.644,000442.412,000633.604,000
april685.481,200700.900,000923.484,000778.964,000788.039,000
mei974.014,8001.077.513,0001.073.500,000832.791,000940.504,000
juni921.108,601909.404,001948.462,0001.006.860,0001006.868,000
juli935.960,8001.113.015,000860.732,000889.139,000931.590,000
augustus813.498,000802.550,000251.712,000850.506,000589.916,000911.839,000
september504.248,799547.482,000265.737,000568.200,000529.44,000590.870,000
oktober287.358,000372.751,000277.516,000256.714,000275.212,000333,722.000
november134.268,600150.088,000121.367,000135.186,000110.427,000130,411.000
december62.316,40059.468,20084.093,00062.474,00064.993,00069,610,000

It Enerzjyhûs

Locatie

It Enerzjyhûs
Greate Buorren 13 B, Garyp

Contact

Telefoon: 06-22201490

Openingstijden

Woensdagmiddag: 13.00 tot 17.00 Donderdag: 13:00 tot 17:00

Vrijdag: 09:00 tot 17:00

Volg ons