De Enerzjy Koöperaasje Garyp (EKG) werkt, samen met de Vereniging van Dorpsbelangen Garyp, de Ondernemersvereniging OVG van Garyp en de gemeente Tytsjerksteradiel, aan de pilot “Proeftuin Aardgasvrij Garyp”. Enerzjy Koöperaasje Garyp (EKG) is in 2014 opgericht. De EKG houdt kantoor in It Enerzjyhûs, aan de Greate Buorren 13B in Garyp. De coöperatie zet zich in voor energiebesparing en het opwekken van duurzaam geproduceerde energie, waarbij de opbrengsten terugvloeien naar (sociaal) duurzame projecten in het eigen dorp en de directe omgeving.

Bestuur EKG

Het bestuur van de EKG bestaat uit:

Magdalena Benedictus (secretaris), Gjalt Benedictus (voorzitter), Henk van der Meer (penningmeester), Jacob Miedema (algemeen lid), Sietze Algra (algemeen lid), Oebele Hedzer van der Woude (algemeen lid) en Jacoba Westinga (algemeen lid).

100% lokale, groene stroom

EKG is aangesloten bij Energie VanOns. Dit energiebedrijf levert lokaal opgewekte groene energie. Zowel aan particuliere als zakelijke klanten. Energie VanOns koopt de groene energie in van de EKG, voor een vast bedrag per klant per jaar. Door de productie in eigen beheer kan er een korting op de stroomtarieven worden verleend aan klanten/leden van de EKG. Dat is een voordeel, maar er is meer… Het opwekken van duurzame energie gaat in Garyp hand in hand met sociale binding, betrokkenheid en het prettiger maken van de leefomgeving. Gariperstroom is MienskipsEnergie!

Investeren in eigen regio

Het geld dat door Energie VanOns op de bankrekening van de EKG wordt gestort, wordt in lokale plannen geïnvesteerd. Zoals het project Aardgasvrij Garyp. Maar er zijn ook plannen om bij zonneweide De Griene Greide een windmolen te plaatsen. Daarnaast wordt een plan uitgebroed voor het opslaan van groene energie. Bovendien heeft het idee wortel geschoten in het dorp een kleine(re) weide met zonnepanelen aan te leggen voor specifiek het project Aardgasvrij Garyp. De EKG werkt samen met de Vereniging van Dorpsbelangen Garyp, de Ondernemersvereniging OVG en de gemeente Tytsjerksteradiel, aan de pilot “Proeftuin Aardgasvrij Garyp”. Doelstelling van het project is om Garyp binnen een aantal jaren aardgasvrij te maken.

Waar haalt EKG de energie vandaan?

In het Friese dorpje Garyp staat sinds 2017 een van de grootste zonneparken van Nederland, De Griene Greide. Het is gerealiseerd op een voormalige grofvuillocatie dat een nieuwe duurzame functie gekregen. Het park, met maar liefst 27.000 panelen, kan rond de 6 miljoen kWh’s produceren. Genoeg om het gehele dorp (ongeveer 1800 huishoudens) te voorzien van duurzame en groene energie.

Hieronder de Statuten, het Huishoudelijk reglement, en het Handboek van de EKGaryp

STATUTEN

HUISHOUDELIJK REGLE2022 11 03

Handboek EKG

Word lid en profiteer!

100% lokale, groene stroom​

It Enerzjyhûs

Locatie

It Enerzjyhûs
Greate Buorren 13 B, Garyp

Contact

Telefoon: 06-22201490

Email : [email protected]aryp.nl

Openingstijden

Woensdagmiddag: 13.00 tot 17.00

Donderdag: 9.00 tot 17:00

Vrijdag: 09:00 tot 17:00