AARDGASVRIJ GARYP

Garyp, met 1900 inwoners, 603 woningen en een gedreven gemeenschap gaat voor ‘duorsumens’. Het dorp wil het eerste aardgasvrije dorp van Nederland te worden.

De gemeente Tytsjerksteradiel en de Enerzjykoöperaasje Garyp (EKG) zetten alle zeilen bij om binnen 5 jaar 80 tot 90 % van alle woningen in Garyp van het aardgas af te koppelen. De gemeente krijgt hiervoor een bijdrage van 5,5 miljoen euro uit het rijksprogramma proeftuinen voor aardgasvrije bestaande wijken. Elke provincie heeft minimaal één proeftuin. De plannen zijn beoordeeld op kwaliteit, financiële onderbouwing, op haalbaarheid.

Wethouder Andries Bouwman ‘plant’ bordje Aardgasvrij Garyp bij ingang dorp.

Van aardgas naar elektriciteit

Gedegen onderzoek wijst uit dat het technisch mogelijk is. Met de opgewekte stroom, afkomstig van het eigen zonnepark De Griene Greide, kan voldoende groene stroom geleverd worden aan alle woningen in Garyp.

De subsidie van het Rijk maakt het voor huizeneigenaren extra aantrekkelijk om te investeren in maatregelen die het gas vervangen. Subsidieverordening Aardgasvrij Garyp.

Naast het opwekken van energie zet Garyp in op het besparen van energie, het isoleren van woningen en het begeleiden van bewoners in de energietransitie. Dit gebeurt vanuit It Enerzjyhûs, het informatiecentrum in Garyp waar je alles te weten kunt komen over ‘Aardgasvrij Garyp.

Is er subsidie mogelijk?

Welke subsidies zijn er mogelijk wanneer ik mijn woning aardgasvrij wil maken? Subsidiabel zijn de kosten van werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen en eventuele financieringskosten die nodig zijn om de woning aardgasvrij te maken.